Chúng ta đã biết đến nhiều chương trình mô phỏng bầu trời, tại đó bạn có thể dễ dàng xác định vị trí các hành tinh, các ngôi sao, chòm sao tại bất cứ thời điểm nào và bất cứ vị trí quan sát trên Trái Đất nào mà bạn muốn...
Sky Atlas có phần khác với các chương trình đó. Nó khá đơn giản và không cho phép bạn tự do điều chỉnh các thông số như vậy. Ngược lại, Sky Atlas cho bạn thấy một khối cầu trên đó đính các ngôi sao và các đường nối tưởng tưởng giữa chúng để bạn có thể dễ dàng hình dung về thiên cầu với hình chiếu của các ngôi sao trên đó. Bạn có thể tự do xoay chuyển "quả cầu" đó để di chuyển tới các vị trí khác nhau của thiên cầu.

Một chương trình khác có chức năng gần tương tự là Sky Globe. Bạn cũng có một quả cầu tuy nhiên đồ họa có phần đẹp hơn và nhiều tính năng hơn 1 chút, nó bao gồm nhiều chức năng về chuyển động, thay đổi tốc độ quay của thiên cầu dể biểu diễn chuyển động biểu kiến của thiên cầu hàng ngày hay hàng năm ...

Download Free Version Sky Atlas

Download Sky Globe