Day & Night

Ngày là một khái niệm thời gian hết sức cơ bản và tất cả chúng ta dù muốn hay không cũng đang chịu ảnh hưởng vật lý của chu kỳ ngày cũng như tuân thủ theo những qui ước hành chính về chu kỳ này.

Bài viết chúng tôi giới thiệu dưới đây là một số phân tích về cơ sở thiên văn và qui ước về cách tính ngày trong Âm lịch và Dương lịch đang được sử dụng tại Việt Nam.

Bài viết dựa trên nền tảng kiến thức và quan điểm của cá nhân tác giả. Mọi ý kiến, hỏi đáp và phản biện về nội dung bài viết độc giả có thể gửi vào email của tác giả Đặng Trần Hiệp tại địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Đọc và download bài viết tại link dưới đây:

Về đơn vị 'ngày' trong Âm Lịch và Dương Lịch đang được sử dụng tại Việt Nam

 

Độc giả cũng có thể tham khảo thêm một bài viết khác của cùng tác giả tại địa chỉ sau:

Đôi điều về cách tính Âm Lịch hiện nay

 

VACA