Phần mềm này rất nhỏ gọn và nhìn chung không có gì đặc biệt cả về đồ học lẫn các chức năng so với bất cứ chương trình quan sát bầu trời nào. Nó chỉ là những bản đồ và hình ảnh đơn giản nhưng gồm nhiều thông tin chi tiết về Hệ Mặt Trời, rất phù hợp với các bạn mới bắt tay vào tìm hiểu Hệ Mặt Trời của chúng ta.

Download