Phần mềm này là một chương trình rất tuyệt và một phương tiện lí tưởng đẻ bạn có 1 chuyến du lịch khám phá chính Hệ Mặt Trời của chúng ta. Bạn sẽ được khám phá toàn bộ Hệ Mặt Trời của chúng ta cùng hàng ngàn vật thể khác ngoài hệ trong phạm vi khá gần chúng ta thông qua mô hình 3D đẹp và khá dễ sử dụng.

 

Bản dùng thử của chương trình này có thể download tại đây