Sáng 16 tháng 7 năm 2017, khóa học thiên văn cơ bản do VACA tổ chức đã khai giảng và bắt đầu buổi học đầu tiên. Đây là khóa học cung cấp cho người tham gia kiến thức thiên văn nền tảng và tổng quát nhất, với sự tham gia của học viên thuộc nhiều độ tuổi và lĩnh vực hoạt động.

Với mục tiêu đưa kiến thức tới tất cả mọi người, từ nhiều năm nay VACA luôn cố gắng xây dựng nhiều chương trình đào tạo và hình thức hoạt động. Một trong những hoạt động đóng vai trò quan trọng của VACA để thực hiện mục tiêu đó là việc mở các lớp học thiên văn. Kể từ khi mở lớp thiên văn cơ bản đầu tiên vào năm 2008, đến nay VACA đã mở hơn 10 lớp học và đào tạo trực tiếp tổng cộng hơn 300 học viên - hầu hết tại Hà Nội.

Năm 2017, song song với việc tiếp tục xây dựng mô hình phổ biến kiến thức qua website cùng các tài liệu, ấn phẩm và các phương tiện thông tin khác, VACA tổ chức lớp học dành cho người yêu thích thiên văn tại Hà Nội.

Sáng 16/07, lớp đã bắt đầu khai giảng với sự tham gia của hơn 20 học viên thuộc nhiều độ tuổi và lĩnh vực công tác. Nhiều học viên là các bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên; trong khi đó cũng có những học viên đã có gia đình tham gia với mục đích vừa mở rộng thế giới quan vừa bổ sung kiến thức để hỗ trợ việc giáo dục con em. Sự tham gia cũng như ủng hộ của nhiều người yêu thích khoa học ở nhiều độ tuổi và lĩnh vực là một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của khoa học và giáo dục trong nước, cũng là niềm vui lớn đối với những người theo đuổi công tác phổ biến kiến thức thiên văn của VACA.

Lớp học diễn ra vào sáng chủ nhật hàng tuần và dự kiến sẽ kết thúc vào giữa tháng 9 năm nay.

Dưới đây là một vài hình ảnh

VACA