life

Sự sống cần những yếu tố nào để phát sinh, tồn tại và tiến hoá? Những nơi nào trong Hệ Mặt Trời và trong thiên hà của chúng ta có thể cho phép sự sống? Đó là nội dung chính của phần bài giảng "Sự sống trong vũ trụ".

Bài giảng mà chúng tôi giới thiệu dưới đây được thực hiện ngày 26 tháng 03 năm 2017 trong sự kiện "Ngày hội thiên văn Việt Nam 2017" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập VACA.

Bài giảng đầy đủ được thực hiện tại sự kiện gồm hai phần chính
1- Hình thành và tiến hoá của sự sống trên Trái Đất
2- Sự sống trong vũ trụ

Dưới đây là hai đoạn ghi hình của hai phần bài giảng này


Phần đầu của bài giảng không được ghi hình trọn vẹn, độc giả có thể theo dõi các nội dung chính của phần này tại bài viết "Hình thành và tiến hoá của sự sống trên Trái Đất".

Phần 2: Sự sống trong vũ trụ

VACA