Hầu hết các định luật của tự nhiên có giá trị như nhau đối với hạt và phản hạt. Thế những các ngôi sao và hành tinh lại chỉ được tạo thành từ hạt, hay vật chất, chứ không phải từ phản hạt, phản vật chất. Tính bất đối xứng đó đã là một câu đố đối với các nhà khoa học trong nhiều năm.

 

 

Nghiên cứu mới của các nhà vật lý ở UCLA (đại học California, Los Angeles) xuất bản trên tạp chí Physical Review Letter mang tới một giải pháp cho nguồn gốc của vật chất trong vũ trụ.

Alexander Kusenko, giáo sư vật lý và thiên văn học ở UCLA và các đồng nghiệp đề xuất rằng tính bất đối xứng vật chất-phản vật chất có thể liên quan tới các boson Higgs - loại hạt đã gây sự chú ý rất lớn từ khi nó được phát hiện qua máy gia tốc hạt LHC (Large Hadron Collider) ở Thụy Sĩ vào năm 2012. (Đọc thêm về phản hạt và phản vật chất)

Cụ thể, các nhà nghiên cứu cho biết, bất đối xứng có thể ra đời như là kết quả của chuyển động của trường Higgs, liên kết với các boson Higgs, và có thể gây ra việc khối lượng của hạt và phản hạt chênh lệch nhau tức thời, cho phép số lượng hạt lớn hơn phản hạt một chút.

Nếu một hạt và một phản hạt gặp nhau, chúng biến mất và phát ra hai photon hoặc một cặp hạt nào đó khác. Trong "món súp nguyên thủy" sau Big Bang, số lượng của hạt và phản hạt đã gần như bằng nhau, chỉ có một chênh lệch rất nhỏ: cứ 10 tỷ hạt mới có dư một hạt so với phản hạt. Khi vũ trụ nguội đi, hạt và phản hạt hủy lẫn nhau với cùng số lượng, và chỉ có một lượng nhỏ của hạt là sót lại. Lượng hạt sót lại này chính là những gì tạo nên toàn bộ sao, hành tinh và cả các khí trong vũ trụ, Kusenko cho biết.

Nghiên cứu này được Physical Review Letter nhấn mạnh là một nghiên cứu nổi bật trong các vấn đề của hiện tại.

Việc khám phá ra hạt boson Higgs vào năm 2012 đã được các nhà khoa học coi là một thành tựu khoa học vĩ đại của những thập kỉ gần đây. Boson Higgs đã được dự đoán trên lý thuyết khoảng 50 năm trước như một yếu tố quan trọng của lý thuyết hiện đại về các lực trong tự nhiên, và như các nhà vật lý nói, nó là thứ tạo cho mọi thứ trong vũ trụ có khối lượng. Các nhà khoa học LHC đã đo được khối lượng của hạt cùng các giá trị khác của nó, những thông số đó phù hợp với mô hình về việc số lượng hạt Higgs ngay sau Big Bang đã lớn hơn rất nhiều so với lượng ngày này có thể quan sát được.

Bryan (VACA)
Theo Science Daily