Xin gửi tặng các độc giả của website VACA bài thơ ngắn của tác giả Sterling Bunch. bài thơ: In the starry skies (Trên bầu trời đầy sao)

 

 

 

 

 

In starry skies


In starry skies, long years ago,
I found my Science. Heart aglow
I watched each night unfold a maze
Of mystic suns and worlds ablaze,
That spoke: "Know us and wiser grow."

And with each season's ebb and flow,
My soul with faltering steps and slow,
Still wanders up far-glimmering ways,
In starry skies.

Nor do I heed Life's gaudy show,
But onward, upward I shall go,
Until new star-lands meet my gaze,
And where, perhaps in after days,
I'll learn the things I long to know
In starry skies.

Sterling Bunch


Dịch nghĩa:

Trên bầu trời đầy sao


Trên bầu trời đầy sao, nhiều năm trước
Tôi tìm thấy khoa học của tôi. Trái tim rực sáng
Tôi nhìn ngắm hàng đêm mê cung mở ra trước mắt
Của Mặt Trời huyền bí và những thế giới rực cháy
Ở đó nói rằng: "Hãy biết về chúng tôi để trở nên thông thái"

Và với mỗi mùa đến rồi lại đi
Tâm hồn tôi vẫn bước thật chậm
Lang thang trên những con đường xa xôi
Trên bầu trời đầy sao.

Không tôi chẳng chú ý tới những thứ xa hoa của cuộc sống
Nhưng tôi vẫn sẽ đi tiến về phía trước
Cho tới khi những vùng đất ở những ngôi sao ở trước mắt
Và ở đó, có lẽ sau này
Tôi sẽ học những điều bao lâu tôi muốn biết
Trên bầu trời đầy sao

Dịch: VACA