Einstein & Eddington

Đây là một câu chuyện có thật, nó không hẳn là một câu chuyện hài hước, mà là một câu chuyện ngắn về trí tuệ sâu sắc của một trong những nhà thiên văn nổi tiếng nhất thế kỉ 20: Ngài Arthur Stanley Eddington (28/12/1882 - 22/11/1944).

Năm 1919, lần đầu tiên thuyết tương đối rộng của Albert Einstein được chứng minh bằng thực nghiệm bởi việc quan sát sự bẻ cong đường đi của tia sáng khi đi gần Mặt Trời lúc có nhật thực diễn ra. Arthur Eddington - một trong những người đầu tiên ủng hộ thuyết tương đối bất chấp sự phản đối dữ dội từ một bộ phận khá lớn trong cộng đồng khoa học bấy giờ - là người trực tiếp thục hiện quan sát này.

Trong cuộc gặp mặt tại Hội Thiên văn học Hoàng gia (Anh) sau thành công của quan sát đó, Ludwik Silberstein - một người vốn công khai phản bác thuyết tương đối rộng - tiếp cận Eddington và nói:
- Giáo sư Eddington, có phải ngài là một trong số 3 người trên thế giới này hiểu được thuyết tương đối rộng?

Thấy Eddington im lặng, Silberstein tiếp:
- Không cần phải khiêm tốn đâu Eddington!

Lúc này Eddington mới trả lời
- Ồ, ngược lại ấy chứ, tôi đang nghĩ xem người thứ ba là ai.

 VACA
(Dịch)