Chúng ta đang sống trên Trái Đất - một khối cầu luôn tự quay quanh mình và chuyển động đó giúp nó lăn tròn trên quĩ đạo quanh một ngôi sao nhỏ bé trong số hàng tỷ tỷ ngôi sao trong vũ trụ. Bản thân ngôi sao đó cũng có chuyển động của riêng nó. Nó cũng quay, và cũng lăn tròn trên một quĩ đạo khổng lồ - thiên hà của chúng ta. Vậy bạn dã biết gì về những chuyển động đó?
Trong vũ trụ với không gian và thời gian đang giúp duy trì sự tồn tại của chúng ta, mọi thứ đều đánh dấu sự có mặt của mình bằng chuyển động. Chuyển động chính là nguyên nhân đầu tiên và cũng là kết quả cuối cùng của tất cả mọi dấu hiệu, hiện tượng . Các hạt cơ bản chuyển động, va chạm với nhau gây ra tương tác, có khi chúng kết hợp với nhau thành một hạt mới, cũng có khi chỉ đơn thuần gây ra các tương tác mà từ đó dẫn đến hàng loạt các chuyển động khác. Thế giới hàng ngày chúng ta cảm nhận cũng chính xuất phát từ những chuyển động cơ bản đó, và dưới con mắt của chúng ta, thế giới vẫn đang không ngừng chuyển động.
Hàng ngày, bạn không bao giờ có thể đo được vận tốc của một vật bất kì hay thậm chí là biết nó có chuyển động hay không khi bạn không có một cái gì đó để so sánh, nhất là khi chính bạn lại đang "đứng" trên nó. Bạn có thể nói chính xác chúng ta đang tham gia bao nhiêu chuyển động và vận tốc của từng chuyển động đó?

Trước hết, khi nói chúng ta đang tham gia bao nhiêu chuyển động, chúng ta cần loại các chuyển động vi mô như các hạt cơ bản, rồi các chuyển động thường ngày như việc bạn di chuyển trên đường mà chỉ tính chuyển động tính từ mốc nhỏ nhất là chuyển động của bản thân Trái Đất. Vậy thì Trái Đất của chúng ta đang tham gia các chuyển động bao gôm: chuyển động tự quay quanh trục, chuyển động quĩ đạo quanh Mặt Trời (chu kì năm), chuyển động cùng Hệ Mặt Trời quanh tâm thiên hà Milky Way và chuyển động của Milky Way trong cụm địa phương (Local Group).

Nếu bạn muốn biết hàng ngày chúng ta đang chuyển động nhanh đến mức nào thì bạn có thể tham khảo số liệu dưới đây:
  • Vận tốc tự quay của Trái Đất (vận tốc dài tính trên xích đạo): 0,5 km/s
  • Vận tốc Trái Đất di chuyển trên quĩ đạo quanh Mặt Trời : 30 km/s
  • Vận tốc Hệ Mặt Trời chuyển động trong thiên hà: 250 km/s
  • Vận tốc của thiên hà Milky Way trong cụm địa phương: 300 km/s

Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng tất cả các chuyển động kia diễn ra đồng thời, tức là chúng ta đang chuyển động trong vũ trụ với tốc độ lớn hơn rất nhiều bất cứ chiếc máy bay hay tên lửa nào mà loài người từng chế tạo được.