exoplanet

Bầu khí quyển là yếu tố tạo nên sự sống trên bề mặt Trái Đất, điều hòa khí hậu và che chở chúng ta khỏi các bức xạ vũ trụ gây hại. Nhưng mặc dù các kính thiên văn đã phát hiện được ngày càng nhiều các hành tinh đất đá, các nhà khoa học nghĩ rằng hầu hết chúng đều đã bị mất bầu khí quyển từ lâu.

exoplanet

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một ngoại hành tinh tự tái tạo bầu khí quyển của nó sau khi đã bị mất khí quyển từ lâu.

NGC 602

Bên trong cụm sao NGC 602, các sao mới đang hình thành hàng loạt nhờ sự kết hợp của khí và lực hấp dẫn.

TESS

TOI-1685 b là một ngoại hành tinh đặc biệt! Chúng ta đang tiếp tục nhận ra rằng sự đa dạng của các hành tinh trong Milky Way khiến cho những gì chúng ta thấy trong Hệ Mặt Trời của mình trở nên nhỏ bé hơn.

SpaceX Launching

Kể từ khởi điểm của kỷ nguyên không gian, khi Sputnik được phóng lên vào năm 1957, chúng ta đã phóng hàng nghìn tên lửa, mang theo hơn 10 nghìn vệ tinh vào không gian.