Có ba người bạn là ba nhà khoa học: một nhà thiên văn, một nhà vật lý và một nhà toán học. Họ thường đi chơi cùng nhau và thảo luận về khoa học. Một ngày nọ họ cùng đi trên một chuyến tàu trong chuyến du lịch tới Scotland.

Trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những cánh đồng trải rộng, ba nhà khoa học bỗng thấy một con cừu màu đen.

Nhà thiên văn thốt lên:
- Thật thú vị, ở Scotland những con cừu có bộ lông màu đen.

Nhà vật lý không đồng tình:
- Chỉ có một số ít cừu ở đây có lông đen như vậy thôi.

Nhà toán học kết luận:
- Ở Scotland có ít nhất một cách đồng mà trên đó có ít nhất một con cừu có ít nhất một bên lông màu đen.

VACA
(dịch)

Trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những cánh đồng trải rộng, ba nhà khoa học bỗng thấy một con cừu màu đen.

Nhà thiên văn thốt lên:
- Thật thú vị, ở Scotland những con cừu có bộ lông màu đen.

Nhà vật lý không đồng tình:
- Chỉ có một số ít cừu ở đây có lông đen như vậy thôi.

Nhà toán học kết luận:
- Ở Scotland có ít nhất một cách đồng mà trên đó có ít nhất một con cừu có ít nhất một bên lông màu đen.

VACA
(sưu tầm và dịch)