Milky Way

Những thiên hà xoắn như Milky Way của chúng ta đều có đĩa mỏng mà ở đó chứa tỷ lệ lớn các sao của chúng. Những đĩa này có kích thước giới hạn, khi vượt quá một bán kính nhất định thì lượng sao sẽ rất ít.

Trong thiên hà của mình, chúng ta đã không biết rằng có những ngôi sao trong đĩa chính nằm cách tâm thiên hà xa gấp đôi so với Mặt Trời. Điều đó có nghĩa là ngôi sao của chúng ta đang nằm ở khoảng một nửa bán kính thiên hà. Tuy nhiên giờ đây chúng ta biết rằng có những ngôi sao ở xa hơn nữa, gấp 3 lần khoảng cách đó, và thậm chí có thể có một số sao ở xa gấp 4 lần khoảng cách từ Mặt Trời tới tâm thiên hà.

"Đĩa của Milky Way rất lớn, với đường kính khoảng 200 nghìn năm ánh sáng," theo Martín López-Corredoira - một nhà nghiên cứu ở Viện vật lý thiên văn Canary (IAC) và là tác giả đứng tên đầu tiên của bài báo đã được đăng trên tạp chí Astronomy & Astrophysics.

Nói chung, chúng ta có thể nghĩ về các thiên hà như Milky Way là những cấu trúc được cấu tạo chủ yếu nhờ đĩa chính quay quanh tâm, bao gồm những cánh tay xoắn và quầng có dạng cầu bao quanh nó. Nghiên cứu này đã so sánh độ phong phú của kim loại (trong thiên văn, mọi nguyên tố nặng hơn heli đều được gọi là kim loại) trong các sao nằm trong mặt phẳng thiên hà với các sao nằm trong quầng để tìm ra rằng có một đám hỗn hợp các sao ở cả đĩa và quầng ở khoảng cách lớn được xem xét.

Các nhà nghiên cứu đi tới kết luận sau khi phân tích chi tiết dữ liệu khảo sát từ APOGEE và LAMOST - hai dự án thu thập quang phổ của các sao để trích xuất thông tin về vận tốc và thành phần hóa học của chúng.

"Sử dụng thông tin về lượng kim loại ở các sao trong danh mục có được từ APOGEE và LAMOST kết hợp với khoảng cách của chúng, chúng tôi đã cho thấy rằng có một phần đáng kể các sao có lượng kim loại và đặc điểm của các sao ở đĩa nằm xa hơn so với phạm vi được dự đoán trước đây trên đĩa thiên hà." Carlos Allende - một nhà nghiên cứu ở IAC và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết.

Francisco Garzón, một nhà nghiên cứu khác ở IAC và cũng là đồng tác giả giải thích: "Chúng tôi đã không sử dụng các mô hình mà đôi khi chỉ mang lại cho chúng ta những kết quả mà chính chúng đã được thiết kế dựa vào đó, chúng tôi đã chỉ sử dụng số liệu thống kê về một lượng lớn thiên thể. Do đó kết quả này là độc lập với các giả định trước đó, trừ một vài mô hình cơ bản và đã được thiết lập tốt."

L.C
Theo Science Daily