Năm 2015, hợp tác với nhiệm vụ New Horizons của NASA, Hiệp hội thiên văn quốc tế (IAU) đã thông qua việc cho phép nhóm dự án New Horizons chủ động đề xuất tên cho các đối tượng trên bề mặt hành tinh lùn Pluto cũng như các vệ tinh chưa được khám phá của nó.

 

Hàng ngàn cái tên đã được đề xuất theo chủ đề phù hợp đã được đề ra cũng như đề xuất thêm những cái tên không nằm trong nhóm chủ đề được chấp nhận.

Sau khi làm việc với nhóm dự án New Horizons, IAU đã đồng ý việc mở rộng chủ đề đặt tên cho Pluto và vệ tinh lớn nhất của nó là Charon. Ngoài ra, bốn vệ tinh nhỏ hơn là Styx, Nix, Kerberos và Hydra chưa có sự thay đổi và mở rộng chủ đề. Chủ đề ở đây, nói một cách dễ hiểu là nhóm nghiên cứu có thể đề xuất tên gọi cho những đối tượng được tìm thấy trên bề mặt các thiên thể như các đồng bằng, thung lũng, núi hay lỗ thiên thạch nhưng phải thuộc nhóm chủ đề được đưa ra.

Dưới đây là các chủ đề đặt tên của từng thiên thể. Nói chung chủ đề của mỗi thiên thể này đều liên quan đến chính cái tên của chúng, và hầu hết đều liên quan tới Pluto - vị thần cai quản âm phủ trong thần thoại La Mã, một vài chủ đề liên quan đến khám phá của con người.

Pluto:

- Các vị thần/nữ thần và mọi nhân vật có liên quan đến Underworld (rất khó dịch ra tiếng Việt vì nó có nghĩa rất rộng: âm phủ, địa ngục, thế giới dưới lòng đất, thế giới ngầm của tội phạm,... Do đó sau đây tạm giữ nguyên) trong thần thoại và văn học.

- Tên các địa danh của Underworld hay tên của chính thế giới đó trong thần thoại và văn học.

- Các anh cùng và các nhà thám hiểm Underworld.

- Các nhà khoa học và kĩ sư nghiên cứu Pluto và vành đai Kuiper.

- Những nhiệm vụ và tàu không gian tiên phong.

- Những nhà thám hiểm tiên phong trong lịch sử khám phá Trái Đất, đại dương và bầu trời.


Charon:

- Các điểm đến và mốc sự kiện của những thám hiểm giả tưởng không gian và các lĩnh vực khác.

- Các tàu thám hiểm giả tưởng

- Các nhà du hành và thám hiểm giả tưởng hoặc trong thần thoại.

- Các tác giả và nghệ sĩ liên quan đến việc thám hiểm không gian, đặc biệt là Pluto và vành đai Kuiper.


Styx:

- Các vị thần sông.


Nix:

- Các vị thần của đêm tối.


Kerberos:

- Những con chó trong văn học, thần thoại và lịch sử.


Hydra:

- Những con rồng hoặc rắn trong truyền thuyết, thần thoại.

Dựa trên những chủ đề này, nhóm dự án New Horizons sẽ đề xuất tên gọi cho các đối tượng được phát hiện trên bề mặt các thiên thể và sau đó IAU sẽ quyết định chọn tên chính thức cho mỗi đối tượng.

Tuấn Phong

Theo NASA