Một nhà thiên văn từ Viện nghiên cứu Vật lý thiên văn thuộc Đại học John Moores - Liverpool (LJMU) đã khám phá ra một tập hợp sao mới ở trung tâm thiên hà Milky Way của chúng ta. Nó mang tới những cái nhìn mới vào những giai đoạn sớm của quá trình tạo thành thiên hà.

 

Khám phá đã làm sáng tỏ thêm về sự khởi đầu của các cụm sao cầu - những tập hợp khoảng 1 triệu sao, được tạo thành từ giai đoạn đầu của Milky Way.

LJMU là một thành viên tham gia trong khảo sát kỹ thuật số bầu trời Sloan (SDSS) - một hợp tác quốc tế của các nhà khoa học đến từ rất nhiều tổ chức. Một trong các dự án của hợp tác này là APOGEE (Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment) - một dự án tập hợp dữ liệu hồng ngoại của hàng trăm nghìn sao trong Milky Way.

Thông qua việc quan sát các sao ở dải sóng hồng ngoại trong khu vực trung tâm thiên hà, một lượng lớn sao đã được phát hiện, những sao như vậy trước đây chỉ có thể được nhìn thấy trong các cụm sao cầu.

Gia đình sao mới phát hiện này có thể thuộc các cụm sao cầu đã bị phá huỷ trong những sự kiện lớn ở trung tâm thiên hà, trong trường hợp đó thì có thể trước đây Milky Way đã chứa số lượng cụm sao cầu lớn gấp 10 lần ngày nay. Điều này có nghĩa là một phần đáng kể các sau già thuộc vùng trong của thiên hà chúng ta ngày nay có thể đã được hình thành trong các cụm sao cầu đã bị phá huỷ sau đó.

Ricardo Schiavon, nhà nghiên cứu chính của dự án nói: "Đây là một phát hiện rất thú vị, nó giúp chúng tôi giải quyết những câu hỏi rất hấp dẫn như bản chất của các sao ở vùng trong của Milky Way là gì, các cụm sao cầu tạo thành như thế nào và chúng có vai trò gì trong quá trình hình thành sớm của Milky Way - và mở rộng ra hơn là sự hình thành của các thiên hà khác."

"Trung tâm của Milky Way vẫn còn được biết tới rất ít, vì tầm nhìn của chúng ta bị che khuất bởi sự can thiệp của bụi. Quan sát ở dải hồng ngoại - dải sóng ít bị hấp thụ hơn so với ánh sáng biểu kiến, APOGEE có thể nhìn thấy trung tâm thiên hà rõ ràng hơn so với các nhóm nghiên cứu khác."

"Từ những quan sát này, chúng tôi có thể xác định thành phần hoá học của hàng nghìn sao, trong đó chúng tôi phát hiện một lượng đáng kể các sao khác với phần còn lại trong vùng trong của Milky Way, với sự có mặt của rất nhiều ni-tơ. Mặc dù không thể chắc chắn, chúng tôi cho rằng các sao này là hệ quả của sự phát huỷ các cụm sao cầu. Chúng cũng có thể là sản phẩm của những giai đoạn hình thành sao đầu tiên trong lịch sử thiên hà. Chúng tôi đang tiến hành các quan sát chi tiết hơn để kiểm tra những giả thuyết này."

Tuấn Phong
Theo Science Daily