Sun

Sợi tối (hay sợi Mặt Trời - những đường sẫm màu xuất hiện ở những khu vực có từ trường mạnh trên bề mặt của Mặt Trời) có độ sâu ít nhất 12.400 dặm (20.000 km) và có chiều dài gấp 10 lần khoảng cách như thế.

NGC 772

Cánh tay giang rộng của thiên hà xoắn mà bạn nhìn thấy ở đây là kết quả của một cái bắt tay ở qui mô vũ trụ giữa những người láng giềng.

Perseverance rover

Các nhà khoa học đã thiết kế những công cụ cho phép con người có "mắt" và "mũi" trên Sao Hỏa. Và giờ đây, họ đang làm thêm "tai".

Solar Flares

Không cần lo lắng! Con quái thú này có thể tạo ra những chùm sáng tuyệt đẹp cho bầu trời phương Bắc.

exoplanets

NASA đã xác nhận một cột mốc quan trọng về vũ trụ trong Kho lưu trữ về các ngoại hành tinh.