VŨ TRỤ HỌC

VŨ TRỤ HỌC

Khóa học tập trung vào các vấn đề chính của vũ trụ học hiện đại: tiến hóa của các sao và thiên hà, quá khứ và tương lai của vũ trụ, đa vũ trụ và du hành thời gian, ...

 

Giảng viên: Đặng Vũ Tuấn Sơn

 

Danh sách và nội dung các bài giảng:

1. Các lực và các hạt cơ bản

 

2. Sự ra đời và cái chết của một ngôi sao

 

3. Lỗ đen

 

4. Thiên hà, cụm thiên hà, đa vũ trụ

 

5. Sự giãn nở của vũ trụ

 

6. Big Bang

 

Học phí: 800.000 VNĐ

Mức học phí này được giảm 40% cho người học là học sinh hoặc sinh viên. Người học cần chứng minh bằng cách gửi ảnh chụp thẻ học sinh/sinh viên còn hiệu lực, với thông tin tương ứng chính xác như thông tin đã đăng ký.