VŨ TRỤ HỌC

VŨ TRỤ HỌC

Khóa học tập trung vào các vấn đề chính của vũ trụ học hiện đại: tiến hóa của các sao và thiên hà, quá khứ và tương lai của vũ trụ, đa vũ trụ và du hành thời gian, ...

 

Giảng viên: Đặng Vũ Tuấn Sơn

 

Danh sách và nội dung các bài giảng:

Phần 1:

 1. Lịch sử khám phá các hạt cơ bản
 2. Các hạt truyền tương tác
 3. Bốn tương tác cơ bản
 4. Vật chất tối
 5. Sự tạo thành của một ngôi sao
 6. Phân loại sao và biểu đồ Herztsprung-Russell
 7. Cái chết của các sao khối lượng thấp và trung bình
 8. Cái chết của các sao nặng
 9. Lỗ đen là gì?
 10. Trường hấp dẫn của lỗ đen
 11. Lỗ đen siêu nặng
 12. Lỗ đen có thật hay không?
 13. Bức xạ Hawking
 14. Lỗ trắng và lỗ sâu

Phần 2:

 1. Milky Way và Ngân Hà
 2. Tinh vân hay thiên hà?
 3. Thiên hà của chúng ta
 4. Phân loại thiên hà
 5. Cụm và siêu cụm thiên hà
 6. Đa vũ trụ
 7. Chúng ta từ đâu tới?
 8. Vũ trụ có phải là cố định?
 9. Hiệu ứng Doppler
 10. Định luật Hubble về sự dịch chuyển ra xa của các thiên hà
 11. Ý tưởng và lý thuyết về sự hình thành của vũ trụ
 12. Big Bang
 13. Năng lượng tối và tương lai của vũ trụ