THIÊN VĂN HỌC QUAN SÁT

THIÊN VĂN HỌC QUAN SÁT

 

Khóa học cơ bản nhất về thiên văn. Trong khóa học này, người học sẽ tìm hiểu một cách tổng quan về thiên văn học quan sát, các chuyển động biểu kiến của bầu trời, phương pháp xác định các chòm sao, tính toán ngày-tháng trong Âm lịch và Dương lịch, ...

 

Giảng viên: Đặng Vũ Tuấn Sơn

 

Danh sách và nội dung các bài giảng:

1. Sự hình thành và phát triển của thiên văn học; các qui ước và đơn vị thông dụng

 

2. Chuyển động của Trái Đất và hệ 'Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng'

 

3. Các chòm sao

 

4. Chuyển động biểu kiến của bầu trời và các chòm sao

 

5. Vài nét về vũ trụ quan phương Đông

 

6. Nguyên lý và cách tính của Dương lịch và Âm lịch

 

Học phí: 600.000 VNĐ

Mức học phí này được giảm 40% cho người học là học sinh hoặc sinh viên. Người học cần chứng minh bằng cách gửi ảnh chụp thẻ học sinh/sinh viên còn hiệu lực, với thông tin tương ứng chính xác như thông tin đã đăng ký.