HỆ MẶT TRỜI VÀ CƠ HỌC THIÊN THỂ

HỆ MẶT TRỜI VÀ CƠ HỌC THIÊN THỂ

Khóa học liên quan tới cấu trúc và tiến hóa của Hệ Mặt Trời, chuyển động của các hành tinh với cơ sở chính là cơ học Newton, các đối tượng được quan tâm và sự sống trong Hệ Mặt Trời.

 

Giảng viên: Đặng Vũ Tuấn Sơn

 

Danh sách và nội dung các bài giảng:

1. Ánh sáng, bức xạ và quang phổ

 

2. Lực hấp dẫn

 

3. Sự ra đời của Hệ Mặt Trời

 

4. Đặc điểm của Mặt Trời và tương tác của nó với Trái Đất

 

5. Chuyển động quỹ đạo của các hành tinh

 

6. Sự sống trong Hệ Mặt Trời

 

Học phí: 800.000 VNĐ

Mức học phí này được giảm 40% cho người học là học sinh hoặc sinh viên. Người học cần chứng minh bằng cách gửi ảnh chụp thẻ học sinh/sinh viên còn hiệu lực, với thông tin tương ứng chính xác như thông tin đã đăng ký.