HỆ MẶT TRỜI VÀ CƠ HỌC THIÊN THỂ

HỆ MẶT TRỜI VÀ CƠ HỌC THIÊN THỂ

Khóa học liên quan tới cấu trúc và tiến hóa của Hệ Mặt Trời, chuyển động của các hành tinh với cơ sở chính là cơ học Newton, các đối tượng được quan tâm và sự sống trong Hệ Mặt Trời.

 

Giảng viên: Đặng Vũ Tuấn Sơn

 

Danh sách và nội dung các bài giảng:

Phần 1:

 1. Ánh sáng và photon
 2. Bước sóng và màu sắc
 3. Tác dụng nhiệt của ánh sáng
 4. Vận tốc ánh sáng
 5. Phép biến đổi Lorentz
 6. Vai trò của vận tốc ánh sáng
 7. Lịch sử của lực hấp dẫn
 8. Định luật hấp dẫn phổ quát
 9. Tính chất của lực hấp dẫn
 10. Trường hấp dẫn
 11. Sóng hấp dẫn
 12. Những lưu ý cuối cùng về hấp dẫn
 13. Cấu trúc của Hệ Mặt Trời
 14. Lý thuyết về sự hình thành Hệ Mặt Trời
 15. Sự ra đời của Mặt Trời và các hành tinh
 16. Những thế giới ngoài Hệ Mặt Trời

Phần 2:

 1. Nhận thức sơ khai về Mặt Trời
 2. Đặc điểm vật lý của Mặt Trời
 3. Cấu tạo của Mặt Trời
 4. Vết đen và gió Mặt Trời
 5. Bức xạ Mặt Trời
 6. Cái chết của Mặt Trời
 7. Lịch sử quan sát và khám phá các hành tinh
 8. Sự phát hiện ra Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương
 9. Hành tinh và hành tinh lùn
 10. Các định luật của Kepler
 11. Sự ra đời của cơ học thiên thể